Hướng dẫn xem camera

Ngày đăng - Lần đọc: 40847

Link download phần mềm:

- PC/Laptop (máy tính) sử dụng HĐH Windows: http://mattroinho.edu.vn/download/Camera/iWatchDVR.exe
- Mac OS X 10.6 trở lên: http://mattroinho.edu.vn/download/Camera/iWatchDVR.tar.gz
- HĐH Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=remote.iWatchDVR.SoCatch
  *** Nếu không vào được link trên:
            + Quý phụ huynh vui lòng vào: https://play.google.com/store
            + Tìm kiếm phần mềm: SoCatch và tải về
- HĐH iOS (iPhone, iPad): http://itunes.apple.com/tw/app/iwatch-dvr-ii/id507685617
- HĐH Windows Phone 7: http://windowsphone.com/s?appid=fb843fd3-c177-4354-8471-fb7d09d8a6a0 

Thông tin đăng nhập:

* Tất cả thông tin đăng nhập trên máy tính/ website/ điện thoại đều giống nhau.

- Nhóm camera 1: 

+ Host/Domain: camera.mattroinho.edu.vn
+ Port: 80
+ Điền user và password để đăng nhập

- Nhóm camera 2:

+ Host/Domain: camera.mattroinho.edu.vn
+ Port: 8080
+ Điền user và password để đăng nhập

trung tam bao hanh may giat electrolux tai tphcm

trung tam bao hanh may giat electrolux tai tphcm