Tuyển dụng nhân viên đi xe đưa rước

Ngày đăng - Lần đọc: 3297

Nhà trường có nhu cầu tuyển dụng nhân viên đi xe đưa rước học sinh.
Làm việc bán thời gian.
Liên hệ : Cô An ( 0982495350, 07103841555) từ ngày 18/2/2014 đến 28/2/2014