Kế hoạch hoạt động cho trẻ tháng 7/2013

Ngày đăng - Lần đọc: 710

STT Ngày thực hiện Hoạt động
1 10/7/2013 Tổ chức các trò chơi vận động tại trường
2 17/7/2013 Dã ngoại: Một ngày làm nông dân tại khu Vận động trường - DHG
3 18/7/2013 Sinh nhật bé tháng 7
4 25/7/2013 Hội thi hát dân ca giữa Cô và Trẻ