Lịch hoạt động chung tháng 10/2013 - Chủ đề Bản Thân

Ngày đăng - Lần đọc: 812

LỊCH HOẠT ĐỘNG CHUNG THÁNG 10 NĂM 2013

CHỦ ĐỀ BẢN THÂN (3 TUẦN)

Từ ngày 30/09 đến 18/10/2013

Thời gianThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Tuần 1
Từ 30/9 đến 4/10/2013
Thể dục:
VĐ: Trườn về phía trước
MTXQ:
Trẻ biết giới thiệu về mình, nhận biết trạng thái cảm xúc
Tạo hình:
Tô màu áo, quần bạn trai, bạn gái.
Âm nhạc:
VĐ: Vỗ tay theo phách bài "Cái mũi". NH: Năm ngón tay ngoan.
Văn học:
Thơ: Đôi mắt của em
Tuần 2
Từ 7/10 đến 11/10/2013
Thể dục:
VĐ: Lăn và bắt bóng với cô
MTXQ:
Nhận biết mắt dùng để nhìn
LQVT:
Nhận biết tay phải, tay trái.
Tạo hình:
Nặn quả trứng.
Văn học:
Thơ : Cái lưỡi.
Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10/2013
Thể dục:
VĐ: Đi trong đường hẹp
MTXQ:
Nhận biết một số thực phẩm thông thường của 4 nhóm dinh dưỡng.
LQVT:
Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới).
Âm nhạc:
Hát: "Múa cho mẹ xem"
VĐ: Múa cho mẹ xem.
Văn học:
Truyện: Cậu bé mũi dài.