Kế hoạch hoạt động tháng 11-2013

Ngày đăng - Lần đọc: 592

STT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 7/11/2013 Bé tập làm nội trợ
2 9/11/2013 Họp Phụ huynh
3 20/11/2013 Chương trình "bé cảm ơn cô"
4 7/11/2013 Sinh nhật bé tháng 11